Force Mekanik, işlerimize değer katan kalite politikalarımız

Kalite ve İş Sağlığı Güvenliği Kalite Politikası

Force Mekanik projelerin sözleşmelere, yasal düzenlemelere ve işverenin isteklerine sadık kalacak şekilde yürütülmesi ve sözleşmelerde belirlenen süre içerisinde teslim edilmesini temel esas almıştır. Force Mekanik genel kalite kontrol anlayışını yansıtacak bazı örnek prensipler şöyledir.

 • Tasarım ve/veya uygulama aşamalarında oluşmuş hataları zamanında bularak bu konuda işvereni uyarmak,
 • Problemler oluşmadan önce gerekli olan önlemleri almak
 • Alınan önlemler hakkında işvereni önceden bilgilendirmek.
 • Tasarım, sipariş, üretim, nakliye ve işin yapımı aşamalarında kademeli kalite kontrol sistemi ve prosedürleri uygulayarak kalite kusurlarını tamamen önlemek.

Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sürekli arttırılması için Force Mekanik ana süreçlerinin performans göstergeleri belirlenecek, ölçülebilir hedefler koyulacak ve gelişme takip edilecektir. Force Mekanik çalışanları sorumluluk alanlarındaki faaliyetlerde bu politikaları uygulamaya geçirmek üzere;

 • Alacağı kararlarda Mekanik Taahhüt Grubu ismini ve işverenle yapılan sözleşme şartlarına uyumu ön planda tutacak,
 • Sorumluluklarının bilincinde olacak ve gerektiğinde insiyatif kullanacak,
 • Sonuçlandıramayacağı hiç bir konuda işverene ve diğer Force Mekanik personeline söz vermeyecek, verdiği sözleri mutlaka sonuçlandıracak,
 • Mevcut bilgi ve tecrübelerini Force Mekanik çalışanları ile paylaşacak,
 • Politikalara uyum için gereken hassasiyeti gösterecektir.
 

İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Politikası

Yüklendiği tüm projelerde İş Sağlığı & Güvenliği (İSG) ve Çevre Koruma kurallarını dikkate almak Force Mekanik ’ in birincil önceliğidir.

 • İhale hazırlık aşamasından projenin kesin kabulüne kadar olan süreçte yürüttüğü tüm aktivitelerin çevre boyutlarını ve İSG risklerinin belirlenmesinin,
 • Riskleri ve etkilerini kabul edilebilir düzeye indirebilmek amacıyla gerekli önlemlerin şantiye faaliyetleri başlamadan planlanmasının ve henüz problemlerle karşılaşılmadan alınmasının,
 • Çalışanların, İş sağlığı, güvenliği ve çevre koruma ile ilgili düzenlemelere katılımının sağlanmasının, etkin bir şekilde yürütülebilmesi için şirket çalışma yöntemleri ve uygulamaları sürekli geliştirilmektedir.